Tevékenységeink

Beszerzés, beszerzés támogatás

Beszerzési igényeinek felmerülésétől a megkötött szerződés teljesítéséig vállaljuk beszerzések komplett lefolytatását.
Beszerzési igények pontos felmérése, piackutatás, árajánlatok bekérése, értékelése, döntési javaslat készítés. Szerződés előkészítés, szerződéskövetés, műszaki, technikai átvétel, teljesítésigazolás.

Közbeszerzés

Ajánlatkérőknek

Ajánlattevőknek

 

Műszaki tanácsadás:

A beszerzési során – a beszerzés tárgyától függően – több műszaki szakmai kérdés is felmerül. Vállaljuk beszerzések és közbeszerzések műszaki tartalmának meghatározását, a műszaki leírás elkészítését. Építési beruházások, áru- és szolgáltatásbeszerzések szakmai tartalmának elkészítéséhez kérje szakértőink segítségét. 

 

Belső ellenőrzés

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti belső ellenőrzési feladatok ellátása.

 

Kockázatkezelési rendszer kialakítása és működtetése

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti:

  1. kontrollkörnyezet,
  2. integrált kockázatkezelési rendszer,
  3. kontrolltevékenységek,
  4. információs és kommunikációs rendszer, és
  5. nyomon követési rendszer (monitoring)

kialakítása, működtetése és fejlesztése.