Ajánlatkérőknek

 • Közbeszerzési kötelezettség vizsgálata.
 • Tervezés támogatása, egybeszámítási szabályok vizsgálata.
 • Megfelelő eljárásrendek meghatározása.
 • Közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata, aktualizálása, szükség szerint elkészítése.
 • Az eljárásrendnek megfelelő ajánlati vagy részvételi felhívás elkészítése – ajánlatkérővel történő egyeztetés szerint az alkalmassági és kizárási feltételrendszer, bírálati szempontrendszer, az alapvető teljesítési elvárások kidolgozása (szükség esetén piackutatás és kockázatelemzés) alapján – felelősséget vállalva a felhívás jogszerűségéért.
 • Az eljárást kezdeményező, a megbízó Közbeszerzési Szabályzata szerint elfogadott hirdetmény megjelentetéséről való gondoskodás, az elektronikus hirdetménykezelő rendszeren keresztül.
 • Ajánlati dokumentáció elkészítése.
 • Az ajánlattételi szakban érkező kérdések, kiegészítő tájékoztatás kérések értékelése, válaszok előkészítése.
 • Ajánlatok bontásának végrehajtása, megfelelő dokumentálása, az elkészült dokumentumok megküldése az ajánlattevőknek.
 • Hiánypótlási felhívások elkészítése, megküldése az ajánlattevők részére.
 • Beérkező hiánypótlások értékelése.
 • Ajánlatok értékelése, döntési javaslat előkészítése, előterjesztése a megbízó felé.
 • A Megbízó bíráló bizottsági ülésein történő részvétel.
 • A Megbízó döntéshozó szervének/testületének ülésén történő részvétel.
 • Eljárást lezáró összegzés és tájékoztató elkészítése, a kötelező hirdetmény formájában.
 • Folyamatba épített ellenőrzés.
 • Utólagos ellenőrzés, közbeszerzési eljárás vizsgálata.
 • Egyéb, általános közbeszerzési tanácsadás.